WHO?...if not we or you

  • Propje Papier (2x8x11cm)
  • Propje Papier (2x8x11cm)
  • Sheet of Paper (30x1,5x21,5cm)
  • Creased Paper (29x2,5x21cm)

WHO?... IF NOT WE OR YOU

26 April - 26 June 2012
Vrije Universiteit Exposorium (NL)

De tentoonstelling WHO?... IF NOT WE OR YOU brengt een aantal beeldhouwers bij elkaar, die warsvan stromingen en trends een eigenzinnige beeldtaal hebben ontwikkeld. Het is die autonome instelling die een verbinding vorm tussen kunstenaars en universiteit, tussen cultuur en onderzoek. Want "Het hart van de wetenschap is de zoektocht, niet de mooie woorden en sierlijke krullen. Het hart van de kunst ligt eerder in de intuïtie, de emotie en de creativiteit, dan in een geleerde kunsttheoretische duiding. Juist aan de ruwe, ongepolijste binnenkant, is het privédomein van onderzoek en ontwerp, van verwondering en inspiratie, van frustratie en wanhoop, daar is het ware raakvlak te vinden tussen kunsten en wetenschappen. En hoop voor een nieuwe band.

Op een universiteit, als afspiegeling van de maatschappij, bieden onderzoek en onderwijs, kunst en cultuur, rolmodellen voor de toekomst van de hele universitaire gemeenschap. Voor een instituut waarin eigenzinnigheid, innovatie, kritisch denken en doorzettingsvermogen een cruciale rol spelen voor succes, bieden kunstenaars een eigen intrinsieke meerwaarde, die tot reflectie, ontregeling en verwondering kan leiden. De Belgische kunstenaar Kim de Ruysscher beoefent het principe van ‘slow art’. Uit de serie Make it yourself, laat hij marmeren en onyx beelden zien van gewone objecten, die hij met ambachtelijke precisie uit natuursteen te voorschijn haalt. De kleine glanzende onyx objecten, zoals een tube, maar ook het blok marmer op een pallet zijn technisch gezien perfect in hun ruimtelijke weergave, maar triggeren tegelijkertijd door de tactiele behandeling van het beeldoppervlak.

26 April - 26 June 2012
Vrije Universiteit Exposorium (NL)