Art at the Warehouse

  • Art Warehouse (2013) Make it yourself - Gallery Kim De Ruysscher
  • Art Warehouse (2013) Make it yourself - Gallery Kim De Ruysscher
  • Art Warehouse (2013) Verleden in Wording | coffee with styrofoam
  • Art Warehouse (2013) Verleden in Wording | coffee with styrofoam
  • Tube Series 2 (2013) marble
  • Tube Series 1 (2012) marble
  • Tube Series 4 (2012) marble and acrylics

ART AT THE WAREHOUSE

05 - 10 February 2013
Fenixloodsen Rotterdam

Make it yourself- galerie van Kim De Ruysscher won op Art Gent in december 2012 nog de prijs voor beste galerie. Make it yourself gaat over het concept tijd. Binnen het tijdsbegrip kunnen wij ons op een persoonlijke wijze inleven in de beelden. Hierbij speelt de gedachte dat wij binnen de geschiedenis het stervende, maar ook het verhalende terug vinden. Om te ontsnappen aan de tijd kunnen we enkel het tijdloze bedenken. We kunnen tijd niet veranderen of manipuleren, maar het enkel bedenken. In Make it yourself hebben de sculpturen een gedachte, een tijd gekregen.

De sculpturen van Make it yourself zijn uit natuursteen gemaakt. Sommige zijn beschilderd of gezeefdrukt. Kim De Ruysscher werkt met traditionele beeldhouwtechnieken en traditioneel materiaal en verbindt deze historische aspecten met de hedendaagse tijdsgeest. De gepresenteerde sculpturen van Make it yourself dragen een geslotenheid in zich mee; het moment van ontplooiing waarbij de toekomst van een werk nog niet is bepaald, maar het verleden is voorbij. Zo zien we bijvoorbeeld een tekenblok, bouwstenen, een zak klei, blokken hout, verftubes of lege canvassen.

Naast het verleden en heden richt het werk zich eveneens op de toekomst. Door producten uit tekenwinkels of constructiebedrijven te verbeelden, kunnen we stellen dat er voor deze niet verkochte of toegeëigende producten nog een toekomst open ligt. Zo wordt de zin en onzin binnen het functionele van de beeldende kunsten hier ook aangetoond. Is er sprake van een einde van beeldende kunst of juist een begin? Door deze vorm van bevriezing van de tijd, tracht De Ruysscher de vluchtigheid van het leven en de tragiek van het vergankelijke draaglijk te maken om ons rust te geven op het alsmaar versnellende tempo van de tijd en materie.

05 - 10 February 2013
Fenixloodsen Rotterdam